การปิดปรับปรุงระบบในวันที่ (6เดือน29วัน 17:00 ซ่อมแซม)

ประกาศเรื่องการปิดปรับปรุงระบบจากทีมงานอิลูน่าออนไลน์

เลื่อนการปิดปรับปรุงระบบประจำสัปดาห์ในวันที่ 30 มิถุนายนเป็นวันเวลาดังต่อไปนี้

▼กำหนดการปิดปรับปรุงระบบครั้งต่อไป
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม

จะไม่มีการปิดปรับปรุงระบบในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ