เรื่องการรองรับใน Android 11 (9เดือน10วัน 13:35 สำคัญ )

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ "อิลูน่าออนไลน์" เสมอมา

ทางบริษัท Google มีกำหนดการที่จะเปิดให้บริการ Android เวอร์ชั่นใหม่ Android 11

สำหรับการทำงานของอิลูน่าออนไลน์ใน Android 11 ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบตามขั้นตอนหลังจาก Android 11 ได้เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการแล้ว

และจะแจ้งให้ผลการทดสอบให้ทราบหลังจากที่ทำการทดสอบเสร็จสิ้น

ดังนั้นหลังการเปิดให้บริการ อุปกรณ์ที่อัพเดทเป็น Android 11 จะอยู่นอกเหนือการให้บริการให้ความช่วยเหลือ

ขอความกรุณาให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงการอัพเดทให้เป็น Android 11 จนกว่าการทดสอบจะเสร็จสิ้น

ทางทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านโปรดเข้าใจถึงความจำเป็นดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรองรับใน Android 11

*อิลูน่าออนไลน์ไม่สามารถรับประกันการทำงานของแอปพลิเคชันบน Android 11 Developer Preview ได้
และทางทีมงานไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งซอฟต์แวร์รุ่นทดสอบ