เกี่ยวกับการเกิดปัญหาไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลทรัพยากรได้อย่างถูกต้องใน Android11 (9เดือน17วัน 13:05 สำคัญ )

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอิลูน่าออนไลน์เสมอมา

ทางทีมงานขอแจ้งเกี่ยวกับการรองรับการทำงานใน Android11

เนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่าเกิดปัญหาการดาวน์โหลดทรัพยากรไม่ได้ตามปกติ ในอุปกรณ์ที่อัปเดตเป็น Android11

ดังนั้นขอความกรุณาให้ท่านหลีกเลี่ยงการอัปเดต OS จนกว่าจะมีการแก้ไขให้แอปพลิเคชั่นสามารถใช้งานตามปกติได้สำเร็จ

จึงแจ้งมาเพื่อขอความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้