ข้อมูลการอัพเดท(2.2.1) (11เดือน20วัน 17:15 อัพเดท )

มีการอัพเดทแอปพลิเคชัน กรุณาดาวน์โหลดเวอร์ชั่น "2.2.1" จาก "Google Play"

▼เกี่ยวกับรายละเอียดการอัพเด
-การปรับปรุงสภาพแวดล้อมแอพพลิเคชัน