เกี่ยวกับฟังก์ชันรีเซตโดยการถอนการติดตั้งแอพ (10เดือน4วัน 16:55 อื่นๆ )

ประกาศเกี่ยวกับฟังก์ชันรีเซตโดยการถอนการติดตั้งแอพ

▼เกี่ยวกับการตั้งค่าข้อความ
ก่อนที่จะถอนการติดตั้งแอพ ขอแนะนำให้บันทึกรายละเอียดการตั้งค่าไว้ด้วยการถ่ายสกรีนชอต

▼ฟังก์ชันในการรีเซตการตั้งค่า
-การตั้งค่าข้อความ
-การแก้ไขรูปแบบเมนู
-สูตรโปรดในการผลิต

ข้อมูลการตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้ที่แอพในอุปกรณ์ ถ้าคุณถอนการติดตั้งแอพการตั้งค่าจะถูกรีเซ็ตตามไปด้วย

เมื่อคุณถอนการติดตั้งแอพแล้วลงใหม่ รบกวนให้คุณตั้งค่าต่างๆ ใหม่อีกครั้ง