สำคัญ・แจ้งข่าวจากทีมงาน (1เดือน26วัน 13:49 สำคัญ )

เรียน ผู้เล่นเกม Iruna Online-Thailand-ทุกท่าน

ในขณะนี้ได้พบว่ามีผู้เล่นสวมรอยเป็นทีมงานเพื่อขอ ID/Password ของผู้เล่นท่านอื่นผ่านทางกล่องเมสเซจในเกม
ขอให้ผู้เล่นโปรดพึงระวัง ทางทีมงาน Iruna Online-Thailand- จะไม่มีการขอ ID และ Password จากผู้เล่นโดยเด็ดขาด
และหากพบผู้เล่นท่านใดสอบถาม ID/Password ของท่าน รบกวนแจ้งทีมงานให้ทราบโดยทันท่วงที