มาแล้ว!Gacha ไอเท็ม! ฯลฯ (1เดือน14วัน 14:00 อื่นๆ )ประกาศเรื่องจำหน่าย [แคมเปญกาชาไอเท็ม "ค้อนเทพตีอาวุธขว้าง"&"ค้อนเทพตีกรงเล็บ"] ในช่วงเวลาจำกัด

-กาชาไอเท็มที่จะช่วยเพิ่มสล็อตของอาวุธแบบขว้างที่ติดตั้งอยู่จาก 1 สล็อตเป็น 2 สล็อต "ค้อนเทพตีอาวุธขว้าง" มีวางจำหน่ายแล้ว!
-กาชาไอเท็มที่จะช่วยเพิ่มสล็อตของกรงเล็บที่ติดตั้งอยู่จาก 1 สล็อตเป็น 2 สล็อต "ค้อนเทพตีกรงเล็บ" มีวางจำหน่ายแล้ว!

▼ระยะเวลาแคมเปญ
เริ่ม: 14/1/2022 15:00 JST.
สิ้นสุด: 18/1/2022 14:59 JST.

*โปรดตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละไอเท็มที่ไอเท็มลิสต์ในหน้าจอซื้อ
*ไอเท็มที่ออกมามีโอกาสซ้ำกันอวาตาร์ใหม่"กระต่ายเหมันต์"ลดราคา1200เหรียญ3วันหมุนกาชา10ครั้ง3รอบ


จำหน่ายในช่วงเวลาจำกัด!

ในแต่ละช่วงเวลาที่จัดงาน คุณสามารถซื้อกาชาปอง10ครั้งในราคาที่ลดเหลือ"1200เหรียญ"ได้ถึง3รอบ

หลังจากหมุนกาชาปอง10ครั้ง4รอบจะได้รับไอเท็มที่มีราคา"2000เหรียญ"

▼ช่วงลดราคา
วันที่1
เริ่ม: 14/1/2022 15:00 JST.
สิ้นสุด: 15/1/2022 14:59 JST.

วันที่2
เริ่ม: 15/1/2022 15:00 JST.
สิ้นสุด: 16/1/2022 14:59 JST.

วันที่3
เริ่ม: 16/1/2022 15:00 JST.
สิ้นสุด: 17/1/2022 14:59 JST.

▼ระยะเวลาจำหน่าย
เริ่ม: 1/1/2022 15:00 JST.
สิ้นสุด: 1/2/2022 14:59 JST.

*รูปเป็นเพียงอิมเมจ อาจมีความแตกต่างจากของจริง
*จะได้รับไอเท็มแบบสุ่ม 1 ชิ้นเมื่อซื้อกาชาปองอวาตาร์
*ตรวจสอบรายละเอียดไอเท็มได้จากรายการกาชาปองในหน้าซื้อ
*ไอเท็มที่ออกมีโอกาสซ้ำกัน
*วันสิ้นสุดการจำหน่าย: "1/2/2022 14:59 JST."
*กาชานี้อาจสิ้นสุดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
จำหน่ายในช่วงเวลาจำกัด!
คุณสามารถซื้อกาชาปอง10ครั้งในราคาที่ลดเหลือ"1000เหรียญ"ได้ถึง1รอบ

หลังจากหมุนกาชาปอง10ครั้ง2รอบจะได้รับไอเท็มที่มีราคา"2000เหรียญ"

▼ระยะเวลาการจัดแคมเปญ
เริ่ม: 14/1/2022 15:00 JST.
สิ้นสุด: 17/1/2022 14:59 JST.

*ในกรณีที่มีตั๋วกาชาตั้งแต่ 10 ใบขึ้นไปจะใช้ตั๋วกาชาก่อน
*โปรดตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละไอเท็มที่ไอเท็มลิสต์ในหน้าจอซื้อ
*ไอเท็มที่ออกมามีโอกาสซ้ำกัน
*รูปภาพเป็นเพียงอิมเมจเท่านั้น อาจมีความแตกต่างจากของจริง
*วันสิ้นสุดการจำหน่าย: "17/1/2022 14:59 JST."

อย่าพลาดโอกาสดีๆ เช่นนี้!