เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาเหรียญกับจำนวนเหรียญที่จะได้รับ (11เดือน22วัน 09:20 สำคัญ )

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอิลูน่าออนไลน์เสมอมา

ในการปิดปรับปรุงระบบตามระยะเวลาที่กำหนดในครั้งถัดไป จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายเงินที่ใช้ในเกม (เหรียญ) และหน่วยที่จัดจำหน่าย

สำหรับรายละเอียด สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ด้านล่าง


▼วันที่เปลี่ยนแปลง
ตอนปิดปรับปรุงระบบในวันอังคารที่ 3 ธ.ค. 2019

▼ซื้อเหรียญ
ราคาจำหน่าย, จำนวนเหรียญที่ได้รับ, จำนวนเหรียญพิเศษที่จะได้รับในครั้งแรก
ไม่มีการเปลี่ยนแปลการซื้อไอเท็ม

■ราคาจำหน่ายเหรียญในปัจจุบัน
฿35:240 เหรียญ / ซื้อครั้งแรก +240 เหรียญ
฿139:1,000 เหรียญ / ซื้อครั้งแรก +100 เหรียญ
฿419:3,200 เหรียญ / ซื้อครั้งแรก +480 เหรียญ
฿879:7,000เหรียญ / ซื้อครั้งแรก +1,400 เหรียญ
฿1,400:11,500เหรียญ / ซื้อครั้งแรก +3,450 เหรียญ
฿2,800:25,000 เหรียญ / ซื้อครั้งแรก +12,500 เหรียญ

■หลังเปลี่ยนแปลง
฿35:250 เหรียญ / ซื้อครั้งแรก +250 เหรียญ
฿139:1,000 เหรียญ / ซื้อครั้งแรก +100 เหรียญ
฿279:2,500 เหรียญ / ซื้อครั้งแรก +380 เหรียญ
฿319:3,000เหรียญ / ซื้อครั้งแรก +600 เหรียญ
฿529:5,000 เหรียญ / ซื้อครั้งแรก +1,500 เหรียญ
฿1,000:10,000 เหรียญ / ซื้อครั้งแรก +5,000 เหรียญ

อาจมีความล่าช้าในการเปลี่ยนแปลงราคาใหม่หรือในการเปลี่ยนแปลงบางส่วน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ท่านใช้งาน

ตอนที่ท่านทำการซื้อ ขอให้ท่านตรวจสอบก่อนว่าเป็นราคาใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก่อนทำการซื้อ

ถ้าหากท่านพบว่าราคาที่แสดงยังเป็นราคาเก่า ขอความกรุณาให้ท่านรอจนกว่าราคาใหม่แสดงขึ้นมาแล้วค่อยทำการซื้อ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะยังคงให้การสนับสนุนอิลูน่าเสมอไป