พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์

บริษัทผู้จำหน่าย

ASOBIMO,Inc.

ที่อยู่

2-36-1 Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-0014 JAPAN

ช่องทางติดต่อสอบถาม

โปรดติดต่อสอบถามจากช่องทางนี้ ( https://asobimo.com/gameinquiries.html?l=en )
หมายเลขโทรศัพท์ของทางบริษัทจะแจ้งผ่านทางอีเมลตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด หากคุณต้องการหมายเลขโทรศัพท์ของทางบริษัทโปรดติดต่อสอบถามเข้ามาทางช่องทางข้างต้น

ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน

ประธานกรรมการ Kazunori Kondo

ติดต่อ

E-MAIL:support@th.iruna-online.com

ชื่อ ประเภท เนื้อหาสำคัญของการให้บริการ

การจัดหาของเนื้อหาดิจิตอลและอื่นๆ สำหรับแอ็พพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

ค่าใช้จ่าย

บริการใช้จ่ายรายเดือน:
จำนวนเงินจะปรากฏบนหน้าจอในเวลาที่ซื้อ

การใช้จ่ายรายบุคคล:
จำนวนเงินจะปรากฏบนหน้าจอในเวลาที่ซื้อ

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนอกเหนือจากราคาสินค้า

ค่าบริการการสื่อสารข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟน

วิธีการชำระเงินสด・เวลา

ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงของบริษัทที่ให้บริการช่องทางการจ่ายเงินต่างๆ

เวลาการจัดส่ง

วันที่ลงทะเบียน

แลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

สินค้าโภคภัณฑ์และเนื้อหาดิจิตอลคอนเทนต์ไม่สามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้

ความรับผิดชอบ

ตามข้อบังคับของกฎหมาย กรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับลูกค้า (ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความจงใจ ความเสียหายอย่างหนัก) การชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกค้าจากบริษัทนั้น บริษัทขอชดเชยค่าเสียหายสูงสุดเทียบเท่าค่าบริการรายเดือนรวมตามที่มีการชำระบริการล่าสุด