พระราชบัญญัติทะเบียน
พาณิชย์

บริษัทผู้จำหน่าย

ASOBIMO,Inc.

ที่อยู่

4-24-3 Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013 JAPAN

ข้อมูลการติดต่อ

โปรดติดต่อจาก "ติดต่อสอบถาม"
บริษัทจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ผ่านทางอีเมลให้กับท่านที่มีความประสงค์จะขอรับ ท่านที่ต้องการเบอร์โทรศัพท์โปรดแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางติดต่อสอบถามที่อยู่ด้าน

ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน

ประธานกรรมการ Kazunori Kondo

ติดต่อ

E-MAIL:support@th.iruna-online.com

ชื่อ ประเภท เนื้อหาสำคัญของการให้บริการ

การจัดหาของเนื้อหาดิจิตอลและอื่นๆ สำหรับแอ็พพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

ค่าใช้จ่าย

วิธีการชำระเงินที่ใช้ได้:
จะชำระเงินโดยวิธีที่ทางบริษัทระบุไว้ต่างหากในระหว่างขั้นตอนการซื้อ

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนอกเหนือจากราคาสินค้า

ค่าบริการการสื่อสารข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟน

วิธีการชำระเงินสด・เวลา

ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงของบริษัทที่ให้บริการช่องทางการจ่ายเงินต่างๆ

เวลาการจัดส่ง

วันที่ลงทะเบียน

แลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

สินค้าโภคภัณฑ์และเนื้อหาดิจิตอลคอนเทนต์ไม่สามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้

ความรับผิดชอบ

ตามข้อบังคับของกฎหมาย กรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับลูกค้า (ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความจงใจ ความเสียหายอย่างหนัก) การชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกค้าจากบริษัทนั้น บริษัทขอชดเชยค่าเสียหายสูงสุดเทียบเท่าค่าบริการรายเดือนรวมตามที่มีการชำระบริการล่าสุด