นโยบายรับมือการละเมิดข้อตกลงการในใช้งาน

ในกรณีที่ทางบริษัทได้ตัดสินว่าท่านได้ทำการฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้งานและข้อห้ามภายในเกมอิลูน่า ออนไลน์ จะมีการลงโทษตามความเหมาะสมซึ่งได้ระบุไว้ทางด้านล่างนี้

■ระดับของบทลงโทษ

โดยทั่วไปแล้วบทลงโทษที่กำหนดอยู่ภายในตัวเกมจะมีอยู่ด้วยกัน 5ระดับ หากยังคงกระทำความผิดซ้ำๆกัน จะถูกเพิ่มบทลงโทษมากขึ้นไปตามลำดับ
ระดับของบทลงโทษในครั้งแรกจะแตกต่างกันตามความร้ายแรงในการฝ่าฝืนกฎหรือข้อห้าม หรือในบางกรณีอาจมีการลงโทษซึ่งนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ และทางบริษัทจะไม่แจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับสาเหตุที่ได้ทำการลงโทษ
หากท่านได้รับการลงโทษไปครั้งนึงแล้ว จะไม่มีการลดหย่อนหรือยกโทษให้ใดๆทั้งสิ้น
กรณีที่มีประวัติว่าเคยได้รับการลงโทษมาก่อน อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญหรือใช้บริการบางอย่างได้
การลงโทษนั้นไม่ได้มีผลกับตัวละครเท่านั้น แต่จะส่งผลไปถึงแอคเคาท์ของท่านด้วย
แม้ว่าจะใช้ตัวละครคนละตัวในการกระทำการฝ่าฝืนกฎข้อห้ามแต่ละครั้ง แต่ถ้าตัวละครเหล่านั้นอยู่ภายในแอคเคาท์เดียวกัน ระดับของบทลงโทษก็จะถูกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกัน

ระดับ1:จะมองไม่เห็นตัวละครอื่นๆและไม่สามารถพูดคุยใดๆได้ เป็นระยะเวลา 1ชั่วโมง
ระดับ2:จะมองไม่เห็นตัวละครอื่นๆและไม่สามารถพูดคุยใดๆได้ เป็นระยะเวลา 24ชั่วโมง
ระดับ3:จะมองไม่เห็นตัวละครอื่นๆและไม่สามารถพูดคุยใดๆได้ เป็นระยะเวลา 3วัน
ระดับ4:จะมองไม่เห็นตัวละครอื่นๆและไม่สามารถพูดคุยใดๆได้โดยถาวร
ระดับ5:จะถูกระงับการใช้งานแอพลิเคชั่นโดยถาวร

■นอกจากนี้

อาจมีบางกรณีที่มีการเพิ่มบทลงโทษมากขึ้น
-การลงโทษโดยระงับฟังก์ชั่นสนทนา・ฟังก์ชั่นจดหมาย・ฟังก์ชั่นตะโกน・ฟังก์ชั่นแลกเปลี่ยน・ฟังก์ชั่นเพื่อน・ฟังก์ชั่นปาร์ตี้
-การลงโทษโดยระงับการใช้งานคลังเก็บของ
-การลงโทษโดยระงับฟังก์ชั่นเปิดร้านขายของ
-ปรับข้อมูลตัวละครให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น
-ปรับข้อมูลของทุกตัวละครให้กลับสู้ค่าเริ่มต้น
-ริบไอเท็มที่ผู้ใช้งานครอบครองอยู่
-ริบสปินาที่ท่านครอบครองอยู่

■การทำงานของGM

GM คือ คำย่อของGameMaster (เกมมาสเตอร์) ซึ่งคนที่มีชื่อเรียกเช่นนี้จะมีหน้าที่ดูแลเกมอิลูน่า ออนไลน์ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

■ข้อยกเว้น

อาจมีกรณีที่ทางบริษัทจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เพื่อเป็นการปกป้องสถานภาพของเกมที่อาจเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการกระทำที่เป็นการละเมิดข้อตกลงในการใช้งาน

■ความไม่สะดวกในการรับบริการข่าวสาร

เมื่อได้มีการตรวจสอบพบว่าเกิดเหตุไม่สะดวกในการรับบริการข้อมูลข่าวสารของลูกค้า GMจะเป็นผู้รายงานปัญหาให้กับฝ่ายพัฒนาเกม
เมื่อเกิดเหตุไม่สะดวกขึ้นแก่ผู้เล่นภายในเกม ผู้เล่นสามารถแจ้งให้GMทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้
GMหรือฝ่ายพัฒนาเกมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้ละเลยปัญหาจนก่อให้เกิดผลเสียต่อตน

■คำเตือนภายในเกม

โดยพื้นฐานแล้วGMจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆของผู้ใช้งานภายในตัวเกม จะมีการเตือนหากมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและดำเนินการ ท่านสามารถเรียกร้องให้ดำเนินการแบบพิเศษหรือให้มีการย้ายพิกัดไปตามต้องการได้ กรณีที่ไม่ได้มีการเรียกร้องเข้ามาจะถือว่าทางเราสามารถใช้มาตรการลงโทษได้

การดำเนินการรับมือกับเรื่องที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายรับมือการละเมิดข้อตกลงในการใช้งาน:
กรณีที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการอธิบายไว้ในนโยบายรับมือการละเมิดข้อตกลงการใช้งานดังกล่าว การแก้ไขปัญหาหรือการจัดการใดๆจะยึดตามข้อตกลงและกฎหมาย หรือยึดตามสามัญสำนึกโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารจะพิจารณา และหลังจากที่ได้ไตร่ตรองอย่างเป็นธรรมแล้ว จะจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอีกครั้ง

■เรื่องที่GMจะไม่ทำ

1.GMจะไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม
2.GMจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุเนื่องจากการซื้อขายข้ามเกมหรือซื้อขายสินค้าจริง
3.จะไม่มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่นอกเหนือจากนี้แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงข้อมูลเกมที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์หลักของอิลูน่า ออนไลน์

■การบังคับใช้มาตรการลงโทษ

จะมีการลงโทษทันทีหลังจากที่ได้พิจารณาแล้วว่าท่านได้ละเมิดกฎหรือข้อห้าม แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตก็ตาม

■ตัวอย่าง

ยกตัวอย่างการทำพฤติกรรมใดๆที่จะทำให้ถูกลงโทษได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

▼การใช้ถ้อยคำหยาบคาย・หมิ่นประมาท

การใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือพูดหมิ่นประมาทโดยเจาะจงเฉพาะบุคคล
กรณีร้ายแรงคือ ฟังก์ชั่นการตะโกน・แลกเปลี่ยน・สนทนา・จดหมาย จะถูกระงับ24ชั่วโมง หรือถูกระงับถาวร

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ1 กรณีที่ผู้ที่รายงา

▼การล่วงละเมิดทางคำพูด

การพูดดูหมิ่นเพศ ชาติกำเนิดหรือพูดในเชิงพาดพิงผู้พิการ

※แม้ว่าจะใช้ตัวอักษรอื่นเพื่อเซ็นเซอร์คำ แต่ถ้าหากเนื้อหาคำพูดนั้นยังคงสื่อความหมายเดิมได้ ก็จะมีผลเช่นกัน
กรณีร้ายแรงคือ ฟังก์ชั่นการตะโกน・แลกเปลี่ยน・สนทนา・จดหมาย จะถูกระงับ24ชั่วโมง หรือถูกระงับถาวร

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ2

▼ชื่อตัวละครไม่เหมาะสม

ชื่อตัวละครที่มีคำที่สื่อไปในเชิงดูหมิ่นเพศ ชาติกำเนิดหรือพาดพิงผู้พิการ
นอกจากนี้ ยังมีผลด้วยเช่นกัน หากเป็นชื่อที่ตั้งตามผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรที่ได้ก่อคดีขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน
ห้ามตั้งชื่อตัวละครที่สื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นGM・ฝ่ายบริหาร・ฝ่ายพัฒนาเกมโดยเด็ดขาด

※แม้ว่าจะใช้ตัวอักษรอื่นเพื่อเซ็นเซอร์คำ แต่ถ้าหากเนื้อหาคำพูดนั้นยังคงสื่อความหมายเดิมได้ ก็จะมีผลเช่นกัน

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ2
ให้ทำการลบตัวละครตามข้างต้น หากยังไม่ลบตัวละครและมีผู้อื่นรายงานเข้ามา จะถูกเพิ่มโทษเป็นระดับที่3

▼การแอบอ้าง

ทำพฤติกรรมที่เป็นการลหยามเกียรติของผู้อื่นโดยใช้ถ้อยคำที่หยาบคายและแอบอ้างชื่อตัวละครของบุคคลที่สาม

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ1

▼สแปม

การพูดซ้ำๆหลายครั้ง โดยที่คำพูดนั้นไม่มีความหมายใดๆ

※ไม่รวมกรณีที่เป็นการพูดคุยจำพวกเรื่องสัพเพเหระทั่วไป
กรณีร้ายแรงคือ ฟังก์ชั่นการตะโกน・แลกเปลี่ยน・สนทนา・จดหมาย จะถูกระงับ24ชั่วโมง หรือถูกระงับถาวร

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ1

▼การชักชวน

การกระทำหรือคำพูดในเชิงบังคับถามเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์หรือเมลล์แอดเดรสจากผู้อื่น
กรณีร้ายแรงคือ ฟังก์ชั่นการตะโกน・แลกเปลี่ยน・สนทนา・จดหมาย จะถูกระงับ24ชั่วโมง หรือถูกระงับถาวร

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ2

▼การซื้อขายของด้วยเงินจริง

การเปลี่ยนไอเท็มหรือเงินในเกมให้เป็นเงินจริง หรือใช้เงินจริงซื้อขายของภายในเกม

※กรณีที่ได้มีการพูดในเชิงที่นำไปสู่การซื้อขายของด้วยเงินจริงภายในตัวเกมอิลูน่า จะมีผลด้วยเช่นกัน

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ4
ระงับการใช้ฟังก์ชั่นแลกเปลี่ยน จดหมาย ตั้งร้านขายของโดยถาวร

※ริบไอเท็มทุกชิ้นและสปินาคืน

▼การแลกเปลี่ยนข้ามเกม

ทำการแลกเปลี่ยนไอเท็มหรือเงินจากเกมออนไลน์อื่นๆกับไอเท็มหรือเงินจากเกมอิลูน่า ออนไลน์

※กรณีที่ได้มีการพูดในเชิงที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้ามเกมภายในตัวเกมอิลูน่า จะมีผลด้วยเช่นกัน

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ4
※อาจมีบางกรณีที่จะมีการเพิ่มบทลงโทษในกลุ่มอื่นๆด้วย

▼การโอนกรรมสิทธิ์บัญชี

การโอนกรรมสิทธิ์บัญชีเกมอิลูน่าออนไลน์โดยแลกเปลี่ยนกับไอเท็มหรือเงินจำลองในเกมอิลูน่าออนไลน์ และในเกมออนไลน์อื่น
การโอนกรรมสิทธิ์บัญชีเกมอิลูน่าออนไลน์โดยแลกเปลี่ยนกับสิ่งของภายนอกเกม, เงินจริง, ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ฯลฯ
การโอนกรรมสิทธิ์บัญชีเกมอิลูน่าออนไลน์ให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

*การพูดสนับสนุนให้โอนกรรมสิทธิ์บัญชีในเกมก็จะได้รับโทษในระดับเดียวกัน
*ห้ามไม่ให้มีการโอนกรรมสิทธิ์อย่างเด็ดขาดไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนก็ตาม

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
ไอเท็มหรือค่าเงินในเกมที่ซื้อขายด้วยเงินจริงจะถูกยึด และผู้ละเมิดจะถูกระงับฟังก์ชั่นเทรด, ฟังก์ชั่นร้านค้า รวมถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบถาวร

▼การใช้บัญชีร่วมกัน

การใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกันร่วมกันหลายคน หรือการอนุญาตให้บุคคลที่สามมาใช้ข้อมูลของตนเอง รวมถึงการใช้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกัน

*บทลงโทษจะถูกบังคับใช้กับบัญชีผู้ใช้ที่ถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกัน ดังนั้นขอความกรุณารักษาบัญชีผู้ใช้ของตัวเองอย่างเข้มงวด

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

▼การใช้งานโปรแกรมโกง

การใช้โปรแกรมโกงเพื่อรับเงิน ไอเท็มหรือค่าประสบการณ์สูงกว่ามาตรฐานของตัวเกม

※กรณีที่ได้มีการป่าวประกาศการทุจริตดังกล่าวภายในตัวเกม จะมีผลด้วยเช่นกัน

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ3
กรณีที่ได้รับค่าประสบการณ์โดยวิธีโกง เลเวลของตัวละครจะกลับสู่ค่าเริ่มต้น กรณีที่เป็นไอเท็ม ไอเท็มนั้นจะถูกริบคืน การใช้งานฟังก์ชั่นแลกเปลี่ยน・จดหมาย・ตั้งร้านขายของ จะถูกระงับถาวร

※ในบางกรณี ไอเท็มทุกชิ้นและสปินาอาจถูกริบคืน

▼การใช้โปรแกรมทำทุจริต

การใช้โปรแกรมภายนอกที่บริษัทไม่อนุญาตเพื่อแก้ไข, เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือทำให้เกมทำงานผิดปกติ

*ผู้ที่สร้างหรือแจกจ่ายโปรแกรมที่ใช้ทำทุจริต รวมถึงการส่งข้อความหรือบทสนทนาเกี่ยวกับการใช้งานก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกัน

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
ทีมงานมีสิทธิ์ที่จะนำสิ่งที่ผู้เล่นได้ไปจากใช้โปรแกรมเพื่อทำทุจริตกลับคืนมา

*หากทีมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่ได้มาโดยทุจริต ก็มีสิทธิ์เรียกกลับคืนมาได้เช่นเดียวกัน

▼การใช้งานBOT

การตั้งค่าให้ตัวละครเคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อัตโนมัติโดยที่ผู้เล่นไม่ได้บังคับอยู่
หากมีการตรวจสอบพบว่าได้มีการกระทำดังข้างต้น หรือฝ่ายบริหารตัดสินว่าผู้เล่นอาจกำลังใช้งานBOTอยู่ จะมีการลงโทษตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้ข้อตกลงในการใช้งานและนโยบายรับมือการละเมิดข้อตกลงในการใช้งาน

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ4

※ริบไอเท็มทุกชิ้นและสปินาคืน

▼การฉ้อโกง

การรับเงินหรือไอเท็มโดยทุจริตอันเนื่องจากการหลอกฝ่ายตรงข้ามโดยการแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการหลอกขายของซึ่งเจตนาเพิ่มหน่วยให้สูงกว่าราคาที่เป็นจริงโดยใช้ฟังก์ชั่นการตั้งร้านขายของ

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ3
ริบไอเท็มหรือเงินที่ได้รับจากการโกงผู้อื่นกลับคืน และระงับการใช้ฟังก์ชั่นแลกเปลี่ยน จดหมาย ตั้งร้านขายของโดยถาวร+C28

▼การกระทำที่อาจกลายเป็นความผิดทางอาญา

การพูดหรือการกระทำในเชิงที่ชักนำให้เกิดการฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายหรือประกาศการก่อการร้าย

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ5 จะระงับการใช้งานแอพพลิเคชั่นทันที และดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

▼การรายงานโดยมีเจตนามุ่งร้าย

การส่งข้อมูลหรือการรายงานเข้ามาเป็นจำนวนมากเกินปกติ, การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ, การรายงานข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกม

[การดำเนินการ] จะได้รับโทษตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป

▼ขัดขวางการทำงานของทีมงาน

การใช้งานฟังก์ชั่นรายงานเกินกว่าจำนวนที่กำหนดโดยมีเจตนาเพื่อขัดขวางการทำงานของทีมงาน
การส่งข้อความติดต่อสอบถามเกินกว่าจำนวนที่กำหนดโดยมีเจตนาเพื่อขัดขวางการทำงานของทีมงาน
การสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท เช่น ฝ่ายบริหาร GM ผู้สนับสนุน เป็นต้น
การกระทำที่เจตนาทำเพื่อขัดขวางการพัฒนาระบบและอีเว้นท์ภายในตัวเกม
การเมินเฉยต่อคำแนะนำที่ได้รับจากGMหรือฝ่ายบริหาร

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ4

▼เป็นอุปสรรคต่อบริษัท

ข่มขู่หรือการกระทำใดที่เป็นอุปสรรคต่อภาระหน้าที่ของทางบริษัท

[การดำเนินการ]ครั้งแรก บทลงโทษระดับ5
จะระงับการใช้งานแอพพลิเคชั่นทันที่ และดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นอกจากนี้ เกี่ยวกับการกระทำที่บริษัทได้ตัดสินว่าไม่เหมาะสม อาจมีกรณีที่มีการจำกัดฟังก์ชั่นของเกมไว้ชั่วคราว
นโยบายรับมือการละเมิดข้อตกลงในการใช้งานจะเหมือนกับข้อตกลงในการใช้งาน อาจมีการแก้ไข เช่น เพิ่มหรือลบรายละเอียดโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศใช้ 19 ธันวาคม 2011
แก้ไข 1 มกราคม 2012
แก้ไข 25 กันยายน 2013
แก้ไข 13 ธันวาคม 2013
แก้ไข 1 เมษายน 2019